top of page
koneistajaksi-stkoneistus-web2500-7404879.jpg

Alanvaihtajalle: Näin pääset koneistajaksi

Koneistaminen on ala, jolla riittää varmasti työpaikkoja. Koneistajana teet siistiä sisätyötä, ja palkka on kilpailukykyinen.

koneistajaksi-mansner-web2500-7407683.jpg

Miksi alan tulevaisuuden näkymät ovat niin hyvät?

Moni metallialan yritys joutuu myymään asiakkailleen ei-oota, sillä talossa ei ole riittävästi koneistajia. Työntekijöistä on pulaa, sillä monella on vanhentunut käsitys siitä, millaista on työ konepajassa.

Aiemmin koneistajat tekivät raskasta fyysistä työtä öljyiset hanskat kädessä, lastujen lennellessä ympärillä. Tänään koneet hoitavat suuren osan manuaalisista työvaiheista. Ihminen ohjelmoi laitteita, valvoo niiden toimintaa ja käynnistää uudet työvaiheet. Tänä päivänä työympäristö on siisti ja valoisa.

Maailma muuttuu, mutta koneistamalla valmistettuja osia tarvitaan jatkossakin. Moderni koneistajan työ on yhteistyötä robottien ja automatiikan kanssa. Koneiden ohjaamiseen tarvitaan ihmisiä myös tulevaisuudessa. Näitä töitä ei tekoäly hetkessä vie.

Millaisella taustalla koneistajan töihin?

Koneistajan ammattiin voit tulla hyvin monenlaisilla taustoilla. Koneistajan eri työtehtävissä tarvitaan erityisesti yhtä taitoa: kykyä tehdä työtä tarkasti

Suurin osa työstökoneista on tänä päivänä tietokoneella ohjattavia. Silloin puhutaan CNC-koneistamisesta.

Alalla on sekä helpohkoja että vaativia töitä. Yksi koneistaja kiinnittää työstökappaleita, toinen tarkkailee laatua ja ohjaa robotteja, kolmas tekee 3D-ohjelmointia toimiston puolella ja suunnittelee työstettäviä kappaleita. Työtehtävissä ja uralla riittää kehitysmahdollisuuksia. 

Koneistajaksi kouluttautuminen sopii vakaata ja turvallista työtä arvostavalle.
Ja jos moderni teknologia ja robotiikka kiinnostavat, ala on nappivalinta.

Koneistajan koulutus alanvaihtajalle

Koneistajaksi tai CNC-koneistajaksi voi opiskella toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Koulutus on nimeltään kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (koneistaja). Opinnot kestävät yleensä 2–3 vuotta. Alanvaihtajan koulutuksen pituus riippuu siitä, onko sinulla ennestään opintoja, joita voit hyödyntää koneistajan koulutuksessa.

Motivoitunut tekijä, jolla oikea asenne ja into oppia, voi työllistyä kappaleenvaihtajaksi myös ilman koulutusta. Tavallisempi reitti koneistajan ammattiin kulkee kuitenkin koulutuksen kautta.

Koneistajan koulutuksen voi suorittaa kahdella tavalla:

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelemalla: Hae mukaan joko valtakunnallisen yhteishaun kautta keväällä tai oppilaitosten jatkuvissa hauissa ympäri vuoden

Oppisopimuksella – jos sinulla on jo tiedossa sopiva työpaikka, sovi oppisopimuskoulutuksesta lähimmän ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Voit myös yhdistellä näitä kahta vaihtoehtoa,
jos sopiva työpaikka löytyy kesken opintojen.Työvoimakoulutus koneistajaksi
TE-palvelut järjestävät koneistajan koulutusta työvoimakoulutuksena yhteistyössä paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Jos olet työtön työnhakija, työvoimakoulutus voi olla kätevin väylä uudelle alalle!

Koneistajan täydennyskoulutus ja jatkokoulutus

Kun olet saanut jo työkokemusta koneistajana, voit hankkia lisää osaamista esimerkiksi aikuiskoulutuskeskusten järjestämissä täydennyskoulutuksissa. Täydennyskoulutukseen kuuluu syventäviä opintoja mm. automaatiosta ja CAD/CAM-työskentelystä.
 

Alan perustutkinto (koneistaja) antaa valmiudet hakea jatko-opintoihin, kuten konetekniikan tai automaatiotekniikan insinööriksi (AMK).

Koneistajan palkka

Alanvaihtoa harkitsevaa kiinnostaa varmasti, millaista palkkaa koneistajalle maksetaan. Palkkojen haitari on suuri, sillä tehtäviä on niin monenlaisia.

 Palkkaus perustuu:

  • työn vaativuuteen ja

  • työntekijän pätevyyteen.

Koneistajan palkka voi olla kiinteä kuukausipalkka (aikapalkka) tai suorituksiin perustuva urakkapalkka, jossa on mukana kiinteä ja muuttuva osuus. Lisäksi käytössä voi olla paikallisesti sovittuja palkkaustapoja. Motivoitunut ja ahkera tekijä voi vaikuttaa omaan palkkaansa nopeastikin.

Vaihtaisinko alaa koneistajaksi? Tutustu konepajayritysten arkeen!

bottom of page