top of page
Koneistajaksi_web3000-7405008.jpg

Haluamme näyttää mitä moderni konepajateollisuus on!

Koneistaminen on ala, jolla riittää varmasti työpaikkoja. Koneistajana teet siistiä sisätyötä, ja palkka on kilpailukykyinen.

Vaihtaisinko alaa koneistajaksi? Tutustu konepajayritysten arkeen!

Moni metallialan yritys joutuu myymään asiakkailleen ei-oota, sillä talossa ei ole riittävästi koneistajia. Työntekijöistä on pulaa, sillä monella on vanhentunut käsitys siitä, millaista on työ konepajassa.

Aiemmin koneistajat tekivät raskasta fyysistä työtä öljyiset hanskat kädessä, lastujen lennellessä ympärillä. Tänään koneet hoitavat suuren osan manuaalisista työvaiheista. Ihminen ohjelmoi laitteita, valvoo niiden toimintaa ja käynnistää uudet työvaiheet. Työympäristö on siisti ja valoisa.

Maailma muuttuu, mutta koneistamalla valmistettuja osia tarvitaan jatkossakin. Moderni koneistajan työ on yhteistyötä robottien ja automatiikan kanssa. Koneiden ohjaamiseen tarvitaan ihmisiä myös tulevaisuudessa. Näitä töitä ei tekoäly hetkessä vie.

Millaisella taustalla koneistajan töihin?

Koneistajan ammattiin voit tulla hyvin monenlaisilla taustoilla. Koneistajan eri työtehtävissä tarvitaan erityisesti yhtä taitoa: kykyä tehdä työtä tarkasti

Suurin osa työstökoneista on tänä päivänä tietokoneella ohjattavia. Silloin puhutaan CNC-koneistamisesta.

Alalla on sekä helpohkoja että vaativia töitä. Yksi koneistaja kiinnittää työstökappaleita, toinen tarkkailee laatua ja ohjaa robotteja, kolmas tekee 3D-ohjelmointia toimiston puolella ja suunnittelee työstettäviä kappaleita. Työtehtävissä ja uralla riittää kehitysmahdollisuuksia. 

Koneistajaksi kouluttautuminen sopii vakaata ja turvallista työtä arvostavalle. Ja jos **moderni teknologia ja robotiikka** kiinnostavat, ala on nappivalinta.

Koneistajan koulutuksen voi suorittaa kahdella tavalla:

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelemalla: Hae mukaan joko valtakunnallisen yhteishaun kautta keväällä tai oppilaitosten jatkuvissa hauissa ympäri vuoden

Oppisopimuksella – jos sinulla on jo tiedossa sopiva työpaikka, sovi oppisopimuskoulutuksesta lähimmän ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Voit myös yhdistellä näitä kahta vaihtoehtoa,
jos sopiva työpaikka löytyy kesken opintojen.Työvoimakoulutus koneistajaksi
TE-palvelut järjestävät koneistajan koulutusta työvoimakoulutuksena yhteistyössä paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Jos olet työtön työnhakija, työvoimakoulutus voi olla kätevin väylä uudelle alalle!

Koneistajan täydennyskoulutus ja jatkokoulutus

Kun olet ehtinyt kartuttaa työkokemusta koneistajana, voit hankkia lisää osaamista esimerkiksi aikuiskoulutuskeskusten järjestämissä täydennyskoulutuksissa. Täydennyskoulutukseen kuuluu syventäviä opintoja mm. automaatiosta ja CAD/CAM-työskentelystä.
 

Toisen asteen perustutkinto (koneistaja) antaa valmiudet hakea jatko-opintoihin, kuten konetekniikan tai automaatiotekniikan insinööriksi (AMK).

Koneistajan palkka

Alanvaihtoa harkitsevaa kiinnostaa varmasti, millaista palkkaa koneistajalle maksetaan. Vuonna 2020 koneistajan keskipalkka oli 3134 euroa (Duunitori.fi), mutta palkkojen haitari on suuri, sillä tehtäviä on niin monenlaisia.

       Palkkaus perustuu:

  • työn vaativuuteen ja

  • työntekijän pätevyyteen.

Koneistajan palkka voi olla kiinteä kuukausipalkka (aikapalkka) tai suorituksiin perustuva urakkapalkka, jossa on mukana kiinteä ja muuttuva osuus. Lisäksi käytössä voi olla paikallisesti sovittuja palkkaustapoja.
 

Palkan lisäksi konepajayrityksissä on käytössä monenlaisia työsuhde-etuja. Niiden valikoima kehittyy jatkuvasti.

bottom of page